منابع

211info.org یا 211. برای پرداخت هزینه مسکن، خدمات شهری، مواد غذایی، مراقبت از کودک و موارد دیگر کمک بگیرید.

Healthcare.oregon.gov یا 1-855-268-3767. اگر پوشش سلامت خود را از دست داده‌اید یا از آن برخوردار نیستید، ممکن است واجد شرایط یک برنامه سلامت رایگان یا کم‌هزینه باشید.

اطلاعات بازار کار. سیستم اطلاعات بازار کار اورگن، داده‌های اشتغال جدید، گزارشات تخصصی و فهرست‌های شغلی فعلی را ارائه می‌دهد. زبانه شغل و حرفه شما را قادر می‌سازد دستمزد، رشد شغلی پیش‌بینی شده و فرصت شغلی مربوط به بیش از 700 شغل را پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.qualityinfo.org مراجعه کنید.

طرح تثبیت مالکیت مسکن اورگن. از سال 2011، ما به بیش از 16000 خانواده در اورگن کمک کرده‌ایم خانه خود را حفظ کنند. فرقی نمی‌کند وضعیت مالی شما تازه تغییر کرده باشد و یا به طور موقت با مشکل مواجه باشید، ما برای کمک به شما اینجا هستیم.

اورگن ایمن و پایدار. منابعی پیدا کنید تا با اطمینان از کووید-19 عبور کنید به طوری که شما، خانواده و جوامع ما پایدار بمانید.