Liên Hệ

Liên Hệ Trung Tâm WorkSource

Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi Đường Dây Truy Cập Ngôn Ngữ của WorkSource Oregon tại 833-685-0845.

Đối với tất cả những nhu cầu WorkSource khác, hãy gọi trung tâm WorkSource gần với quý vị nhất. Hoặc đặt hẹn trực tuyến.

Tìm Trung Tâm WorkSource tại Địa Phương Bạn 

WorkSource Clackamas Oregon City 971-673-6400 (người kiếm việc)
 503-257-4473 (doanh nghiệp)
506 High Street
Oregon City, OR  97045
WorkSource East Cascades Bend 541-388-6070  1645 NE Forbes Road Suite 100
Bend, OR 97701
Klamath Falls 541-857-2282  801 Oak Avenue
Klamath Falls, OR 97601
Prineville 541-388-6070   
Redmond 541-388-6070  2158 SE College Loop Suite B
Redmond, OR 97756
The Dalles 541-388-6070  700 Union Street Suite 105
The Dalles, OR 97058
WorkSource Eastern Oregon Baker City 541-684-2630  1575 Dewey Avenue
Baker City, OR 97814
Burns 541-388-6070  809 W Jackson Street Suite 400
Burns, OR 97720
Canyon City 541-388-6070  120 S Washington Street
Canyon City, OR 97820
Hermiston 541-388-6070  950 SE Columbia Drive Suite B
Hermiston, OR 97838
La Grande 541-388-6070  1901 Adams Avenue
La Grande, OR 97850
Ontario 541-388-6070  375 SW 2nd Avenue
Ontario, OR 97914
Pendleton 541-388-6070  408 SE 7th Street
Pendleton, OR 97801
WorkSource Lane Eugene 541-686-7601  2510 Oakmont Way
Eugene, OR 97401
Florence 541-686-7601  3180 Hwy 101 N
Florence, OR 97439
WorkSource Portland Metro Beaverton/ Hillsboro 503-280-6046 (người kiếm việc)
503-257-4473 (doanh nghiệp)
241 SW Edgeway Drive
Beaverton, OR 97006
Gresham 503-280-6046 (người kiếm việc)
503-257-4473 (doanh nghiệp)
18633 SE Stark Street Suite 201
Gresham, OR 97233
North Portland 503-280-6046 (người kiếm việc)
503-257-4473 (doanh nghiệp)
30 N Webster Street Suite E
Portland, OR 97217
Tigard 503-280-6046 (người kiếm việc)
503-257-4473 (doanh nghiệp)
11950 SW Garden Place Suite 100
Tigard, OR 97223
WorkSource Portland Metro SE Portland Metro SE Works 503-280-6046 (người kiếm việc)
503-257-4473 (doanh nghiệp)
 
WorkSource Northwest Oregon Astoria 503-378-8060 450 Marine Drive Suite 110
Astoria, OR 97103
Corvallis 541-757-4261 4170 SW Research Way
Corvallis, OR 97333
Lincoln City 541-757-4261 4157 NW Highway 101 Suite 250
Lincoln City, OR 97367
Newport 541-757-4261 120 NE Avery Street
Newport 97365
St. Helens 503-378-2009 500 N Highway 30 Suite 320
St Helens, OR 97051
Tillamook 503-842-4488 2101 5th Street
Tillamook, OR 97141
WorkSource Rogue Valley Grants Pass 541-476-1187 1569 NE F Street
Grants Pass, OR 97526
Medford 541-734-7533 119 N Oakdale Avenue
Medford, OR 97501
WorkSource Southwest Oregon - Coos, Curry, Douglas Counties Brookings 541-440-3344 16261 Highway 101 Suite #11
Brookings, OR 97415
Coos Bay 541-440-3344 990 S 2nd Street
Coos Bay, OR 97420
Roseburg 541-440-3344 846 SE Pine Street
Roseburg, OR 97470
WorkSource Willamette Albany 503-378-4846  139 4th Avenue SE
Albany, OR 97321
Dallas 503-378-4846  580 Main Street Suite B
Dallas, OR 97338
Lebanon 503-378-4846  44 Industrial Way Suite B
Lebanon, OR 97355
McMinnville 503-378-4846  370 NE Norton Ln
McMinnville, OR 97128
Salem 503-378-4846  605 Cottage Street NE
Salem, OR 97301
Woodburn 503-378-4846  120 E Lincoln Street Suite 115
Woodburn, OR 97071