Liên HệLiên Hệ Trung Tâm WorkSource

Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi Đường Dây Truy Cập Ngôn Ngữ của WorkSource Oregon tại 833-685-0845.

Đối với tất cả những nhu cầu WorkSource khác, hãy gọi trung tâm WorkSource gần với quý vị nhất. Hoặc đặt hẹn trực tuyến.Lên lịch một cuộc hẹn

Công cụ lập lịch trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn đặt lịch hẹn với một Chuyên gia việc làm. Bạn cũng có thể sắp xếp thời gian sử dụng máy tính WSO để tạo hoặc cập nhật sơ yếu lý lịch, nộp đơn đăng ký trực tuyến hoặc tiến hành các hoạt động tìm kiếm việc làm khác.

Liên hệ với trung tâm WSO của bạn nếu bạn cần hỗ trợ sắp xếp cuộc hẹn.

Nhân viên WorkSource Oregon không thể giúp bạn nộp đơn xin thất nghiệp. Để biết thông tin về tình trạng thất nghiệp, hãy truy cập unemployment.oregon.gov hoặc gọi số 877-345-3484.