Các Sự kiện WorkSource

WorkSource Oregon cung cấp các sự kiện trực tiếp và trực tuyến trên toàn tiểu bang. Xem bên dưới để tìm thêm thông tin về sắp tới Các sự kiện WorkSource Oregon và chọn liên kết của sự kiện mà quý vị quan tâm.

Spring Fling Career Fair

In-Person Event

June 1, 2023, 11:00am - 2:00pm

More than 30 employers will be in attendance. Come dressed to impress and ready to network!

More Info Full Details

Roseburg Forest Products Instant Interview Event

In-Person Event

June 2, 2023, 9:00am - 4:00pm

Join WorkSource Oregon at Roseburg Forest Products for this in-person instant interview event!

More Info Full Details

Employment and Recruiting Strategies in Columbia County

In-Person Event

June 8, 2023, 3:30pm - 5:00pm

Join WorkSource Oregon to learn more about Workshare Oregon and Paid Leave Oregon benefits and requirements of employers.

More Info Full Details