Các Sự kiện WorkSource

WorkSource Oregon cung cấp các sự kiện trực tiếp và trực tuyến trên toàn tiểu bang. Xem bên dưới để tìm thêm thông tin về sắp tới Các sự kiện WorkSource Oregon và chọn liên kết của sự kiện mà quý vị quan tâm.

Apprenticeship Workshop

In-Person Event

May 29, 2024, 2:00pm - 3:30pm

Come learn about the apprenticeship programs Chemeketa Community College offers!

More Info Full Details

Manufacturing and Welding Job Fair at Clackamas Community College

In-Person Event

May 30, 2024, 12:00pm - 2:00pm

Clackamas Community College is hosting a job fair for individuals interested in pursuing careers in manufacturing and welding.

More Info Full Details