Các Sự kiện WorkSource

WorkSource Oregon cung cấp các sự kiện trực tiếp và trực tuyến trên toàn tiểu bang. Xem bên dưới để tìm thêm thông tin về sắp tới Các sự kiện WorkSource Oregon và chọn liên kết của sự kiện mà quý vị quan tâm.

PPM Technologies Hiring Event

In-Person Event

September 29, 2022, 12:00pm - 3:00pm

PPM is having an onsite Job Fair on September 29th.

More Info

Lane County October Career Event

In-Person Event

October 20, 2022, 10:00am - 2:00pm

October Career Event.

More Info Full Details